ปฏิทินนักลงทุน | Raimon Land

Upcoming Events

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

22 มีนาคม 2567
เวลา 14.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

22 มีนาคม 2567
เวลา 14.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

26 เมษายน 2566
เวลา 14.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

29 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

30 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
อ่านเพิ่มเติม

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563

20 พฤศจิกายน 2563
เวลา 11.20 - 12.35 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
อ่านเพิ่มเติม

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2563

27 สิงหาคม 2563
เวลา 15.15 - 16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ www.set.or.th/oppday
อ่านเพิ่มเติม