บริการของเรา | Raimon Land

การขายและการทำตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นได้มากกว่าธุรกรรมการซื้อทั่วไป

RML ยังจัดหาโซลูชั่นที่ครอบคลุมสำหรับธุรกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลานาน เช่น การให้เช่า การเช่า และการขายต่อเพื่อรองรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ของเรา นอกจากนี้ เครือข่ายของเราในอุตสาหกรรมนี้ทำให้เราสามารถช่วยเหลือผู้ซื้อได้ทั้งก่อน ระหว่างและหลังจากขั้นตอนการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน การตกแต่ง หรือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ปัจจุบัน โครงการรีสอร์ทของเราหลายแห่งมีสำนักงานขายต่อและให้เช่าภายในโครงการเอง ซึ่งทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถต่อยอดขยายศักยภาพในการลงทุนเพื่อรับรายได้จากการเช่า

RML Services

RML Services ได้รับการควบคุมโดยฝ่ายนิติบุคคลเพื่อจัดการโครงการต่างๆ หลังจากที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วเพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและรักษามูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ สำหรับเจ้าของและผู้พักอาศัย โดยมีการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วิศวกร และทีมงานบำรุงรักษา ติดต่อประสานงานกับการประกันภัย การรับประกัน และเรื่องเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน บริหารจัดการบริการด้านการต้อนรับ และมุ่งมั่นที่จะสรางความพึงพอใจให้แก่เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยทั้งหมด
ติดต่อเรา
vision

Asangha Realty

บริการจำหน่ายต่อและให้เช่าที่พักอาศัย RML (ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) นำเสนอทางออกที่สำคัญให้แก่การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการลงทุนด้วย บริการของเราครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการเจรจา การให้คำแนะนำด้านภาษีอสังหาริมทรัพย์และด้านกฎหมาย รายชื่ออสังหาริมทรัพย์และการทำตลาด การจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการโอน ณ กรมที่ดิน
ติดต่อเรา