ติดต่อเรา | Raimon Land

Keep in touch

สอบถามข้อมูลทั่วไปของบริษัทและติดตามการดำเนินธุรกิจ สามารถติดต่อเราได้ตามแบบฟอร์มติดต่อด้านล่าง

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน
A.
อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (โอซีซี) ชั้น 54 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ทำการจัดเก็บข้อมูล ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสำหรับการติดต่อกับท่าน บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน บริษัทจึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต

อ่าน นโยบายคุ้มครองการข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่นี่