ร่วมงานกับเรา | Raimon Land

BUILD A CAREER WITH RML

ในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย RML ได้ให้ข้อเสนอเรื่องนวัตกรรม ความรู้และบูรณภาพเนื่องจากวิสัยทัศน์ของบริษัทก็คือการให้สภาพแวดล้อมการทำงานแบบวิสาหกรแก่พนักงาน ในขณะเดียวกันบริษัทก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเกินความคาดหวัง

Core Value

Customer Centric

Customer Satisfaction has always been our top priority. Our projects are intricately crafted and carefully developed by experienced professionals in the field.

Creative Centric

Creativity and innovation is the key that shapes the uniqueness of our projects.

Value Centric

High-standard quality, imaginative craftsmanship and excellent customer-oriented service are at the core of our corporate value.

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

We also welcome queries, comments or ideas you’d like to share with us. Please contact Human Resources at:

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน

A.
อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (โอซีซี) ชั้น 54 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330