เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ | Raimon Land
Corporate Presentation, September 2021

เอกสารล่าสุด

Corporate Presentation, September 2021

12 ตุลาคม 2564

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

Corporate Presentation, September 2021
12 ตุลาคม 2564
Corporate Presentation, June 2021
28 มิถุนายน 2564
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
12 พฤษภาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
30 เมษายน 2564
Analyst Meeting ไตรมาส 4/2563
05 มีนาคม 2564
Analyst Meeting ไตรมาส 3/2563
21 ธันวาคม 2563
Corporate Presentation, September 2020
28 กันยายน 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2563
26 สิงหาคม 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
29 กรกฎาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2563
26 พฤษภาคม 2563
Corporate Presentation, March 2020
03 เมษายน 2563
Analyst Meeting ไตรมาส 4/2562
11 มีนาคม 2563
Analyst Meeting ไตรมาส 3/2562
25 พฤศจิกายน 2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
20 พฤศจิกายน 2562
Analyst Meeting ไตรมาส 2/2562
09 กันยายน 2562
Corporate Presentation, June 2019
11 มิถุนายน 2562
Analyst Meeting ไตรมาส 1/2562
29 พฤษภาคม 2562