เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ | Raimon Land
Corporate Presentation and YE2022

เอกสารล่าสุด

Corporate Presentation and YE2022

10 มีนาคม 2566

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

Corporate Presentation and YE2022
10 มีนาคม 2566
Corporate Presentation and Q2/2022
18 สิงหาคม 2565
Corporate Presentation and Q1/2022
07 มิถุนายน 2565
Corporate Presentation and YE2021
31 มีนาคม 2565
Corporate Presentation, November 2021
01 ธันวาคม 2564
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564
01 ธันวาคม 2564
Corporate Presentation, September 2021
12 ตุลาคม 2564
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564
13 สิงหาคม 2564
Corporate Presentation, June 2021
28 มิถุนายน 2564
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
12 พฤษภาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
30 เมษายน 2564
Analyst Meeting ไตรมาส 4/2563
05 มีนาคม 2564
Analyst Meeting ไตรมาส 3/2563
21 ธันวาคม 2563
Corporate Presentation, September 2020
28 กันยายน 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2563
26 สิงหาคม 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
29 กรกฎาคม 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2563
26 พฤษภาคม 2563
Corporate Presentation, March 2020
03 เมษายน 2563