เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ | Raimon Land
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564

เอกสารล่าสุด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564

01 ธันวาคม 2564

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2560
21 พฤศจิกายน 2560
Analyst Meeting ไตรมาส 1/2560
17 พฤษภาคม 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
24 เมษายน 2560
Analyst Meeting ไตรมาส 4/2559
21 มีนาคม 2560