เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ | Raimon Land
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564

เอกสารล่าสุด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564

01 ธันวาคม 2564

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564
01 ธันวาคม 2564
Corporate Presentation, September 2021
12 ตุลาคม 2564
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564
13 สิงหาคม 2564
Corporate Presentation, June 2021
28 มิถุนายน 2564
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
12 พฤษภาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
30 เมษายน 2564
Analyst Meeting ไตรมาส 4/2563
05 มีนาคม 2564