เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ | Raimon Land
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564

เอกสารล่าสุด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564

01 ธันวาคม 2564

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

Analyst Meeting ไตรมาส 3/2562
25 พฤศจิกายน 2562
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
20 พฤศจิกายน 2562
Analyst Meeting ไตรมาส 2/2562
09 กันยายน 2562
Corporate Presentation, June 2019
11 มิถุนายน 2562
Analyst Meeting ไตรมาส 1/2562
29 พฤษภาคม 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
29 เมษายน 2562
Analyst Meeting ไตรมาส 4/2561
20 มีนาคม 2562