หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ | Raimon Land

ผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2565 Highlights

รายได้รวม
278.3
ล้านบาท
กำไรขั้นต้น
23.1
ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
0.76
เท่า

Management Outlook

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำกลุ่มบริษัท เดินทางสู่ศักราชใหม่ในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซัวรีส์ชั้นนำของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

Latest Documents