เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ | Raimon Land
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564

เอกสารล่าสุด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564

01 ธันวาคม 2564

เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์ทั้งหมด

3Q2011 results presentation Analyst and journalist meeting
23 พฤศจิกายน 2554
2Q2011 results presentation Analyst and journalist meeting
07 กันยายน 2554
1Q2011 results presentation Analyst and journalist meeting
30 พฤษภาคม 2554
4Q2010 results and review Investor and analyst meeting
08 มีนาคม 2554