ปฏิทินนักลงทุน | Raimon Land

Upcoming Events

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

22 เมษายน 2567
เวลา 14.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2563

27 สิงหาคม 2563
เวลา 15.15 - 16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ www.set.or.th/oppday
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563

13 สิงหาคม 2563

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

29 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 8 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2563

26 พฤษภาคม 2563
เวลา 15.15 - 16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ www.set.or.th/oppday
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

20 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ โฮเทล สาทร, ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562

29 พฤษภาคม 2562
เวลา 15.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอน บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120