ปฏิทินนักลงทุน | Raimon Land

กิจกรรมที่ผ่านมา

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

20 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ โฮเทล สาทร, ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2562

29 พฤษภาคม 2562
เวลา 15.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอน บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2561

21 มีนาคม 2562
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120