ปฏิทินนักลงทุน | Raimon Land

กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2561

19 ธันวาคม 2561
เวลา 14.10 น.
ณ ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2561

27 พฤศจิกายน 2561
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

11 ตุลาคม 2561
เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ โฮเทล สาทร, ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2561

30 สิงหาคม 2561
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2561

12 มิถุนายน 2561
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

27 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ
อ่านเพิ่มเติม