ราคาหลักทรัพย์ | Raimon Land
RML
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ตุลาคม 2564
ราคาล่าสุด
1.08 THB

เปลี่ยนแปลง(%)
0.10 (10.20 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
425,586,883.00
วันก่อนหน้า 0.98
ราคาเปิด 0.99
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.98 - 1.11
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.55 - 1.09