ราคาหลักทรัพย์ | Raimon Land
RML
ปรับปรุงเมื่อ: 02 มิถุนายน 2566
ราคาล่าสุด
0.62 THB

เปลี่ยนแปลง(%)
0.00 (0.00 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
895,002.00
วันก่อนหน้า 0.62
ราคาเปิด 0.62
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.61 - 0.62
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.61 - 0.93