ราคาหลักทรัพย์ | Raimon Land
RML
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2567
ราคาล่าสุด
0.46 THB

เปลี่ยนแปลง(%)
-0.01 (-2.13 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
977,572.00
วันก่อนหน้า 0.47
ราคาเปิด 0.48
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.46 - 0.48
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.39 - 0.74