ราคาหลักทรัพย์ | Raimon Land
RML
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พฤษภาคม 2565
ราคาล่าสุด
0.76 THB

เปลี่ยนแปลง(%)
0.00 (0.00 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
684,500.00
วันก่อนหน้า 0.76
ราคาเปิด 0.74
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.73 - 0.76
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.71 - 1.15