ราคาหลักทรัพย์ | Raimon Land
RML
ปรับปรุงเมื่อ: 30 กันยายน 2565
ราคาล่าสุด
0.72 THB

เปลี่ยนแปลง(%)
-0.01 (-1.37 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
1,946,501.00
วันก่อนหน้า 0.73
ราคาเปิด 0.73
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.70 - 0.73
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.70 - 1.15