ราคาหลักทรัพย์ | Raimon Land
RML
ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธันวาคม 2566
ราคาล่าสุด
0.45 THB

เปลี่ยนแปลง(%)
0.05 (12.50 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
1,929,889.00
วันก่อนหน้า 0.40
ราคาเปิด 0.42
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.40 - 0.45
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.39 - 0.79