RML
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2564
ราคาล่าสุด
0.91 THB

เปลี่ยนแปลง(%)
-0.01 (-1.09 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
10,858,526.00
วันก่อนหน้า 0.92
ราคาเปิด 0.93
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.91 - 0.94
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.55 - 1.09