ราคาหลักทรัพย์ | Raimon Land
RML
ปรับปรุงเมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2566
ราคาล่าสุด
0.73 THB

เปลี่ยนแปลง(%)
0.00 (0.00 %)
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
6,187,900.00
วันก่อนหน้า 0.73
ราคาเปิด 0.73
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.73 - 0.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.69 - 1.15