ไรมอน แลนด์ มอบเงินสนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 | Raimon Land
News and Activities
15 มิถุนายน 2564

ไรมอน แลนด์ มอบเงินสนับสนุนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกรณ์ ณรงค์เดช (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเพื่อสนับสนุนกิจการทางการแพทย์ โดยมี คุณวลฺลภ ยุติธรรมดำรง (ที่ 3 จากขวา) รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

# # #

(1.นายมนาเทศ อันนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด และการขาย บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 2.มร.สเตฟาน มิเชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 3.นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 4.นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5.ดร.ภูมินทร์ เลิศศิราพันธ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 6.คุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ)