ไรมอน แลนด์ ร่วมจัดงาน Property Exhibition for The Estelle Phrom Phong ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง | Raimon Land
News and Activities
28 มิถุนายน 2562

ไรมอน แลนด์ ร่วมจัดงาน Property Exhibition for The Estelle Phrom Phong ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)ได้จัดงาน “Property Exhibition for The Estelle Phrom Phong” ร่วมกับบริษัท SQM Global Properties ที่โรงแรม Pullman Park Lane ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ไรมอน แลนด์ฯ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมงานชาวฮ่องกงทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างดีในครั้งนี้