งานสัมนาเกี่ยวการลงทุนของคนจีน โดยไรมอน แลนด์ กับธนาคารแห่งประเทศจีน และ Weibo | Raimon Land
News and Activities
11 กรกฎาคม 2558

งานสัมนาเกี่ยวการลงทุนของคนจีน โดยไรมอน แลนด์ กับธนาคารแห่งประเทศจีน และ Weibo

โครงการของไรมอน แลนด์ จากกรุงเทพฯ และพัทยาเป็นประเด็นร้อนสำหรับนักลงทุนจีน เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคมไรมอนแลนด์ และคู่ค้านำเสนอเหตุผลในการซื้อและการวิเคราะห์ตลาด กับผู้เข้าร่วมงานประมาณ 60 ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือเป็นนักลงทุนที่ลงทุนอยู่ในตลาดไทย จัดขึ้นที่ The Cube ณ โครงการเดอะ ริเวอร์ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสุขใน การนำเสนอข้อมูล และการรับชมสิ่งให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ของโครงการเดอะ ริเวอร์