ไรมอน แลนด์ได้เข้าร่วมงานสัมนาคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนและพักอาศัย ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน | Raimon Land
News and Activities
22 เมษายน 2558

ไรมอน แลนด์ได้เข้าร่วมงานสัมนาคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนและพักอาศัย ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ในเดือนมีนามคมที่ผ่านมาไรมอน แลนด์ได้เข้าร่วมงานสัมนาคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนและพักอาศัย ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 2015 Fang.com ไรมอน แ ลนด์ สามารถเจาะตลาดไฮเอนซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของชาวจีนอีกด้วย ในงานนี้ผู้ที่ได้รับเชิญจึงจะสามารถเข้าร่วมงานเท่านั้น