นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเชลโลนี | Raimon Land
ย้อนกลับ

นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเชลโลนี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง 13 มี.ค. 2564
การศึกษา
  • จบการศึกษาจาก Business School, Institut Superieur de Gestion, Paris (3 ปี) (รวมถึงหลักสูตรนานาชาติหนึ่งปีในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี)
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
12 มีนาคม 2564
  • ถือด้วยตนเอง: N/A
  • คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: N/A
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: N/A

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2021 - ปัจจุบัน
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด (จิมทอมป์สัน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2013 - 2020
PVH Asia-Pacific
ประธาน
2008 - 2013
LACOSTE
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ย้อนกลับ