หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | Raimon Land
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
04 มกราคม 2556

หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ

บัญชี Cash Balance เรื่อง : รายชื่อหลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) วันที่มีผล : วันที่ 07 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 25 ม.ค. 2556 หลักทรัพย์ : - บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)(EE) - บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(MAX) - บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)(PLE) - บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)(RML) - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3(RML-W3) - บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)(SLC) หมายเหตุ : ______________________________________________________________________