หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ | Raimon Land
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 พฤษภาคม 2555

หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ

บัญชี Cash Balance เรื่อง : รายชื่อหลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) วันที่มีผล : วันที่ 14 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 01 มิ.ย. 2555 หลักทรัพย์ : - บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)(RML) ______________________________________________________________________