ไรมอน แลนด์ สรา้งสถิติผลประกอบการยอดเยี่ยมในปี 2557 | Raimon Land
ข่าวประชาสัมพันธ์
05 มีนาคม 2558

ไรมอน แลนด์ สรา้งสถิติผลประกอบการยอดเยี่ยมในปี 2557

กรุงเทพฯ 4 มีนาคม 2558 – บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับหรู ชั้นนำของเมืองไทย สร้างสถิติผลประกอบกำรประจำปียอดเยี่ยมได้อีกครั้งในปี 2557 โดยบริษัทมีผล กำไรสุทธิ 1.2 พันล้านเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 64

จุดเด่นทางการเงิน

บริษัทมีรายได้รวมประจำปี 2557 ที่ 6.6 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า

ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกฝ่าย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นและสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 41.5 และ 18.4 ตามลำดับ รวมทั้งสามารถล้างขาดทุนสะสมทั้งหมด นอกจากนี้ไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ถือเป็นไตรมาสที่ 11 ที่ บริษัทสามารถทำผลกำไรติดต่อกัน ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.0 เท่า ซึ่งลดลงอย่างมากจากไตรมาส 4 ของปี 2556 ที่อัตราส่วน 2.4 เท่า

ยอดขายโครงการแข็งแกร่ง

ยอดขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการของไรมอน แลนด์ มีผลตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2557 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อคุณภาพของโครงการและในแบรนด์ของไรมอน แลนด์

ตลาดมีความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในระดับหรูอย่างมาก โดยในปีนี้ไรมอน แลนด์ มียอดจองของทุกโครงการอย่างแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันโครงการ 185 ราชดำริ สามารถสร้างสถิติใหม่ด้วยราคาต่อ ตารางเมตรที่สูงที่สุดในประเทศไทยในราคาสูงกว่า 400,000 บาทต่อตารางเมตร

ด้วยนโนบายในการเก็บเงินมัดจำร้อยละ 25-40 ของราคาขาย ทำให้อัตรายกเลิกการโอนกรรมสิทธิ์ต่ำมาก (ประมาณร้อยละ 1) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าของและผู้ลงทุนที่เติบโตไปกับไรมอน แลนด์ ในระยะยาว สำหรับยอดขายของโครงการซายร์ วงศ์อมาตย์ อยู่ที่ร้อยละ 91 จากจำนวนยูนิตทั้งหมด โดยมีกำรเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 สำหรับยอดขายของโครงการ 185 ราชดำริ ขณะนี้อยู่ ที่ร้อยละ 89 โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วร้อยละ 60 ของยอดขาย สำหรับยอดขายของโครงการ เดอะริเวอร์ อยู่ที่ร้อยละ 94 และมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วร้อยละ 95 ของยอดขายโครงการของไรมอน แลนด์ มียอดจองจากลูกค้าเก่ามากกว่าร้อยละ 35 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ของลูกค้าต่อบริษัท

ผู้นาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูของประเทศไทย

ในฐานะผู้นำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูของประเทศไทย บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเจ้าของและผู้ลงทุนทั้งสัญชาติไทยและต่างประเทศ บริษัทจะเดินหน้ารักษาตำแหน่งผู้นาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูของไทยด้วยการพัฒนาโครงการที่โดดเด่น และผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรและการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เดอะคอลเลคชั่น - เพนท์เฮ้าส์และโครงการลิมิเต็ดเอดิชั่น เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ในตลาดระดับพรีเมี่ยม ซึ่งบริษัทได้พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยโครงการระดับไฮเอนด์เหล่านี้ ได้เสนอขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่จะซื้อที่พักอาศัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศไทย โดยปัจจุบันโครงการ มิวส์ เย็นอากาศอันเป็นโครงการที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดินได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ที่มีกำหนดการในช่วงกลางปี 2558