ไรมอนแลนด์เผยผลประกอบการกาไรต่อเนื่อง 13 ไตรมาสติดต่อกัน | Raimon Land
ข่าวประชาสัมพันธ์
17 สิงหาคม 2558

ไรมอนแลนด์เผยผลประกอบการกาไรต่อเนื่อง 13 ไตรมาสติดต่อกัน

17 สิงหาคม 2558

  • กำไรสุทธิ 232 ล้ำนบาทสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2558 อันเป็นกำไรต่อเนื่อง 13 ไตรมาสติดต่อกัน
  • บริษัทฯยังคงดำเนินการบริหารอย่ำงรัดกุมจากนโยบายเงินมัดจำที่เข้มงวด
  • อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือที่ 0.86 เท่า

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 14 สิงหาคม 2558 – บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด มหาชน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูชั้นนำของประเทศไทย เผยผลกำไรสุทธิ 232 ล้านบาทสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2558 อันเป็นกำไรต่อเนื่อง 13 ไตรมาสติดต่อกัน

ผลประกอบการทางการเงิน

บริษัทฯรับรู้รายได้ที่ 1,432 ล้านบาท สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เทียบกับรายได้ที่ 1,937 ล้านบาท สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2557 โดยในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทมี EBITDA และกำไรสุทธิที่ 350 ล้านบาทและ 232 ล้านบาทตามลำดับ

ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นจาก 3,544 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 4,092 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 สืบเนื่อง จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันบริษัทฯมียอดขายล่วงหน้า (ที่ได้เซ็นสัญญาซื้อขายหรือวางเงินมัดจำแล้ว) ที่ 1,300 ล้านบาทสำหรับช่วงครึ่งปีแรกของ ปี 2558 และมียอดรอรับรู้รายได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ที่ 7.6 พันล้านบาท บริษัทฯคาดว่ายอดรอรับรู้รายได้จะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 จากการเปิดตัวโครงการ เดอะ ลอฟท์ อโศก

การบริหารจัดการอย่างรัดกุม

นายจอห์นสัน ตันกล่าวว่า ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มมีการอ่อนตัวลงเนื่องจาก ลูกค้ามีความต้องการห้องชุดที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น และจำนวนซัพพลายของห้องชุดระดับหรูได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆได้เข้ามาในตลาดนี้ นอกจากนี้ความต้องการของห้องชุดสำหรับตลาดพัทยานั้นได้ลดลงเนื่องจากค่าเงินรัสเซียที่อ่อนตัว และซัพพลายที่เพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการรายเล็ก

บริษัทฯยังคงความเป็นผู้นำสำหรับตลาดคอนโดหรูโดยยอดขายรวมโครงการเดอะริเวอร์ และ 185 ราชดำรินั้นทะลุเป้าร้อยละ 90 และมีราคาขายที่สูงกว่า 3 แสนบาทต่อตารางเมตร นอกจากนี้โครงการเดอะ ลอฟท์ เอกมัยมียอดขายที่ร้อยละ 90 แล้วโดยมีบริษัท ฤทธา จำกัดเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้างโครงการ โดยบริษัทฯจะมีการเปิดตัวโครงการเดอะลอฟท์ อโศก ในครึ่งปีหลังของปี 2558 เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของแบรนด์เดอะ ลอฟท์

โครงการมิวส์ เย็นอากาศจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 โดยบริษัทฯคาดว่าจะสามารถปิดยอดขายได้ร้อยละ 50 ของโครงการภายในปี 2558

ยอดขายของโครงการซายร์และยูนิกซ์นั้นอยู่ที่ร้อยละ 90 และ 65 ตามลำดับ โดยโครงการยูนิกซ์นั้นจะสร้างเสร็จในปลายปี 2558 โดยมีผู้รับเหมาหลักคือ pre-built

ความสำเร็จของบริษัทฯในตลาดพัทยานั้นมาจากนโยบายเงินมัดจำที่เข้มงวด ความสามารถของบริษัทฯในการส่งมอบห้องชุดให้แก่ลูกค้าตามสัญญา และแผนงานเชิงรุกสำหรับการขาายห้องชุดให้แก่ลูกค้าไทยและกลุ่มเอเชีย นายจอห์นสัน ตันกล่าว

อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นที่ 0.86 เท่า

เนื่องจากบริษัทฯมีกระแสเงินสดจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือที่ 0.86 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จาก 1.0 เท่า ณ สิ้นปี 2557

นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการออกหุ้นกู้เป็นครั้งแรกเป็นจำนวน 500 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วที่ร้อยละ 4.80 โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้นั้นจะนำไปใช้ในการคืนเงินกู้จากธนาคาร อันส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยโดยรวมของบริษัทฯลดลง โครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นของบริษัทฯจะเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทฯในการซื้อที่ดินทำเลดีเพื่อใช้ในการพัฒนำโครงการที่มีคุณภาพต่อไป