ข่าวกิจกรรม | Raimon Land
Exclusive Event with Asia Plus

Exclusive Event with Asia Plus

ไรมอน แลนด์ จัดกิจกรรมเพื่อลูกบ้าน ปั่นจักรยานรอบเมืองพัทยา

ไรมอน แลนด์ จัดกิจกรรมเพื่อลูกบ้าน ปั่นจักรยานรอบเมืองพัทยา

ไรมอน แลนด์พานักลงทุนจีน เยี่ยมชมโครงการพัทยา วันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ไรมอน แลนด์พานักลงทุนจีน เยี่ยมชมโครงการพัทยา วันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา

งานสัมนาเกี่ยวการลงทุนของคนจีน โดยไรมอน แลนด์ กับธนาคารแห่งประเทศจีน และ Weibo

งานสัมนาเกี่ยวการลงทุนของคนจีน โดยไรมอน แลนด์ กับธนาคารแห่งประเทศจีน และ Weibo

ไรมอน แลนด์ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขึ้นที่ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

ไรมอน แลนด์ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขึ้นที่ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

ไรมอน แลนด์ได้เข้าร่วมงานสัมนาคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนและพักอาศัย ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ไรมอน แลนด์ได้เข้าร่วมงานสัมนาคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนและพักอาศัย ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน