ย้อนกลับ

กิจกรรม

Post Today Charity Rally

18 มิถุนายน 2559 Properties: Zire Wongamat

Post Today Charity Rally ที่ TC5 @ ZIRE Wongamat Condominium ในนาม ไรมอน แลนด์ ขอขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้คนชรา ที่บ้านบางละมุงและเติมเต็มช่วงเวลาแห่งครอบครัวกันที่ Zire Wongamat ขอให้เดินทางกลับบ้านหลังจบกิจกรรมทั้งหมดโดยสวัสดิภาพ